Thông báo tăng giá ắc quy Long và Globe lên 5% kể từ ngày 01/10/2017

Kính gởi: Quý bạn,

Cảm ơn tất cả quý bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.

Do giá chì nguyên vật liệu liên tục biến động tăng trong những tháng gần đây, nên kể từ Ngày 01 Tháng 10 Năm 2017, giá ắc quy của hai nhãn hàng Long và Globe buộc phải điều chỉnh tăng 5% đối với tất cả các sản phẩm.

Đối với những báo giá đã phát hành trước thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 2017, Minh Huy sẽ tuân thủ giá theo báo giá cho đến khi bảng chào giá hết hiệu lực ghi trong báo giá. Đối với đại lý, Minh Huy sẽ cố gắng tối đa hỗ trợ giá cho đến hết ngày 14/10/2017. Giá trị đơn hàng với giá hỗ trợ không vượt quá giá trị bình quân của 3 tháng liền kề trước đó; nếu vượt thì phần vượt sẽ tính theo giá mới.

Rất mong quý bạn tiếp tục ủng hộ.

Đính kèm theo đây là thông báo của nhà sản xuất

Ngày 02/10/2017
Nguyễn Triều Thiên