MINH HUY: BATTERY - UPS - SERVICES www.powerload.vn ; www.luutrudien.vn
MINH HUY LOGO
Chúng tôi, MINH HUY, đang cung ứng các sản phẩm và dịch vụ đối với
  • Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) của: LONG, GLOBE, Panasonic
  • Bình ắc quy khởi động (starter) của: GS, Panasonic, dongnai
  • UPS văn phòng: APC, GE
  • UPS cửa cuốn: YY, IQ, YH, AG, Austdoor, ...
/Image/Picture/logo Minh Huy.jpg