Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TIN HỌC MINH HUY
23 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế:
0309395522 
Tel: +84-28-3559 1300 ;  +84 90 375 8448
;  +84 91 575 8448
Email: thienb2b@gmail.com
Website: www.powerload.vn | www.luutrudien.vn | www.luudien.vn
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
1 119678854
CONG TY TNHH MTV DIEN DIEN TU TIN HOC MINH HUY
(CHUYỂN NHANH: MH PCE CO LTD-1001-VND)
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Chi nhánh Tân Bình
2 0441003892333
CONG TY TNHH MTV DIEN DIEN TU TIN HOC MINH HUY
(CHUYỂN NHANH: MH PCE CO LTD-1001-VND)
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chi nhánh Tân Bình