M50A Alu
  Máy sạc ắc quy Hanshin dây nhôm 50A, 12V-24V-36V-48V (không tự ngắt)
  Máy sạc ắc quy Hanshin dây nhôm 50A, 12V-24V-36V-48V (không tự ngắt)
  1952000
  Máy sạc ắc quy Hanshin dây nhôm 50A, 12V-24V-36V-48V (không tự ngắt)
  Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V-48VDC
  Dòng nạp: 50A - 10 cấp điều chỉnh dòng nạp
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 25cm x Rộng 38cm x Sâu 25cm
  Trọng lượng: ~ 18Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Lõi dây nhôm
  HANSHIN 100A Alu
  5958000
  1922
  Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V - 48V (4 cấp)
  Dòng nạp: 100A (10 cấp độ điều chỉnh dòng nạp)
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 40cm x Rộng 40cm x Sâu 52cm
  Trọng lượng: ~ 38Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Lõi dây nhôm
  HANSHIN 100A Copper
  6875000
  1838
  Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V - 48V (4 cấp)
  Dòng nạp: 100A (10 cấp độ điều chỉnh dòng nạp)
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 40cm x Rộng 40cm x Sâu 52cm
  Trọng lượng: ~ 38Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Lõi dây đồng
  ----------------------------------
  Sạc tự động 12V hoặc 24V hoặc 36V hoặc 48V: + 700K
  Hanshin M50A Copper
  2790000
  1835
  Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V-48VDC
  Dòng nạp: 50A - 10 cấp điều chỉnh dòng nạp
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 25cm x Rộng 38cm x Sâu 25cm
  Trọng lượng: ~ 18Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Lõi dây đồng
  ---------------------------------------

  Sạc tự động 12V hoặc 24V hoặc 36V hoặc 48V: + 750K ~ 950K / 1 máy
  HanShin 30A Alu
  1592000
  2401
  Cấp điện áp: 6V - 12V - 24V
  Dòng nạp: 30A - 10 cấp điều chỉnh dòng nạp
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 25cm x Rộng 28cm x Sâu 25cm
  Trọng lượng: ~ 14Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Lõi dây nhôm
  Hanshin 30A Copper
  1948000
  2045
  Cấp điện áp: 6V - 12V - 24V
  Dòng nạp: 30A & có 10 cấp điều chỉnh dòng sạc
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 25cm x Rộng 28cm x Sâu 25cm
  Trọng lượng: ~ 14Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Lõi dây đồng
  -----------------------------

  Sạc tự động 12V hoặc 24V hoặc 36V hoặc 48V:  + 750K ~ 950K / 1 máy
  HanShin 20A Alu
  795000
  2233
  Cấp điện áp sạc: 6V - 12V - 24V
  Dòng sạc: 20A - 3 cấp điều chỉnh dòng sạc
  Kiểu sạc: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao x Rộng x Sâu 
  Trọng lượng: ~ 12Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Lõi dây nhôm
   
  HanShin 20A Copper
  998000
  2106
  Cấp điện áp sạc: 6V - 12V - 24V
  Dòng sạc: 20A - 3 cấp điều chỉnh dòng sạc
  Kiểu sạc: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao x Rộng x Sâu 
  Trọng lượng: ~ 12Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Lõi dây đồng
   
  HanShin 10A copper
  595100
  2715
  Cấp điện áp sạc: 6V - 12V
  Dòng sạc: 10A - 3 cấp điều chỉnh dòng sạc
  Kiểu sạc: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao x Rộng x Sâu 
  Trọng lượng: ~ 10Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Lõi dây đồng
   
  Hỗ trợ mua hàng