Kiểm tra ắc quy chỉ với đồng hồ VOM? - không ổn! Kẹp VOM với tải? - không hiệu quả. Làm sao để kiểm tra nóng từng ắc quy trong hệ thống UPS mà không phải tháo rời? - CÓ & RẤT ĐƠN GIẢN với HIOKI 3554 và 3555 - Xác định chính xác nội trở và điện áp, tách được nhiễu khi kiểm tra nóng, in báo cáo ngay sau khi kiểm tra!