NS60L, NS60LS, 12V-45Ah
  Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS60L, NS60LS, 12V-45Ah
  Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS60L, NS60LS, 12V-45AhBình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS60L, NS60LS, 12V-45Ah
  1059960
  Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS60L, NS60LS, 12V-45Ah
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-45Ah (20HR) 12V-36Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A)
  Điện cực (cọc)
  Vị trí cọc NS60L: L NS60LS: L
  Dung tích a xít
  Số tấm cực/ hộc
  Kích thước (mm) L x W x H x TH
  Trọng lượng 7.9 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  NS60L for
  HONDA Avencier, CRX, CRZ, Stream, Passport
  NISSAN Grand Livina
  N200Z, 12V-210Ah
  4605600
  299
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-210Ah (20HR) 12V-168Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 1170
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc N200Z: R
  Dung tích a xít 16.80 L
  Số tấm cực/ hộc 37
  Kích thước (mm) L518 x W275 x H214 x TH214
  Trọng lượng 35.85 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N200Z for
  N200, 12V-200Ah
  4513200
  303
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-200Ah (20HR) 12V-160Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A)
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 16.80 L
  Số tấm cực/ hộc
  Kích thước (mm) L518 x W275 x H214 x TH214
  Trọng lượng 34.55 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N200 for
  N200S, 12V-180Ah
  4034400
  340
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-180Ah (20HR) 12V-144Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 850
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 17 L
  Số tấm cực/ hộc 29
  Kích thước (mm) L508 x W273 x H215 x TH215
  Trọng lượng 30.69 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N200S for
  N150, 12V-150Ah
  3438000
  357
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-150Ah (20HR) 12V-120Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 270
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 12 L
  Số tấm cực/ hộc 25
  Kích thước (mm) L505 x W220 x H209 x TH227
  Trọng lượng 26.02 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N150 for
  GM DAEWOO Bus 190, 105  (02 bình)
  N150S, 12V-135Ah
  3138000
  309
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-135Ah (20HR) 12V-108Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 650
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 13.30 L
  Số tấm cực/ hộc 21
  Kích thước (mm) L508 x W222 x H208 x TH227
  Trọng lượng 24.26 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N150S for
  N120, 12V-120Ah
  2838000
  313
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-120Ah (20HR) 12V-96Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 180
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 9.7 L
  Số tấm cực/ hộc 19
  Kích thước (mm) L502 x W180 x H209 x TH227
  Trọng lượng 21.26 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N120 for
  N100, 12V-100Ah
  2296800
  376
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-100Ah (20HR) 12V-80Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 500
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 7.2 L
  Số tấm cực/ hộc 17
  Kích thước (mm) L406 x W174 x H208 x TH227
  Trọng lượng 17.13 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N100 for
  N90, 12V-90Ah
  2030400
  296
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-90Ah (20HR) 12V-72Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 500
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc L / R
  Dung tích a xít 7 L
  Số tấm cực/ hộc
  Kích thước (mm) L342 x W171 x H208 x TH227
  Trọng lượng 15.4 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N90 for
  N85, 12V-85Ah
  1917960
  295
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-85Ah (20HR) 12V-68Ah (5HR)
  Icc (CCA) (A) 490
  Điện cực Lớn + Nổi Vị trí cọc: R
  Điện dịch Dung tích acid: 5.3 L
  Số tấm cực 15/ cell
  Kích thước L303 x W171 x H200 x TH227 (mm)
  Trọng lượng 14.87 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ Made in Vietnam
  N85 for
  FORD Ranger (XL-Chassis 2.2L - 4x4 MT, XL 2.2L- 4x4 MT, XLS 2.2L - 4x2 MT, XLS 2.2L - 4x2 AT, XLT 2.2L - 4x4 MT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT (Canopy), Wildtrak 3.2L - 4x4 AT, Wildtrak 3.2L - 4x4 AT (Canopy))
  NX120-7, 12V-85Ah
  2030160
  299
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-85Ah (20HR) 12V-68Ah (5HR)
  Icc (CCA) (A) 475
  Điện cực Lớn + Nổi Vị trí cọc: R/L
  Điện dịch Dung tích acid: 5.0 L
  Số tấm cực 15/ cell
  Kích thước L303 x W171 x H200 x TH227 (mm)
  Trọng lượng 14.87 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ Made in Vietnam
  NX120-7 for
  FORD Ranger (XL-Chassis 2.2L - 4x4 MT, XL 2.2L- 4x4 MT, XLS 2.2L - 4x2 MT, XLS 2.2L - 4x2 AT, XLT 2.2L - 4x4 MT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT (Canopy), Wildtrak 3.2L - 4x4 AT, Wildtrak 3.2L - 4x4 AT (Canopy))
  N70Z, 12V-75Ah
  1820280
  324
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-75Ah (20HR) 12V-60Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 380
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 5.6 L
  Số tấm cực/ hộc 15
  Kích thước (mm) L303 x W171 x H200 x TH225
  Trọng lượng 13 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N70Z for
  75D31 (Export), 12V-75Ah
  1794000
  289
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-75Ah (20HR) 12V-60Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 380
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R / L
  Dung tích a xít 5.2 L
  Số tấm cực/ hộc 15
  Kích thước (mm) L303 x W171 x H200 x TH225
  Trọng lượng 15 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  75D31 for
  Hỗ trợ mua hàng