Power Cable IEC C13-C14 for Server
Power Cable IEC C13-C14 for Server
Power Cable IEC C13-C14 for Server
120000
Power Cable IEC C13-C14 for Server
Power Cable IEC C13-C14 for Server
Chịu tải: 10A - 250V
Độ dài: 1.2m -> 1.8m
Dây tốt theo máy
XD-119-B
199000
1814
Đầu nối C20 ra ổ điện
Chịu tải: 16A-250V
Loại tốt theo máy
Power Cable IEC C13-C14 for PC
35000
1679
Dây nối IEC C13-C14 for PC (0.75mm2)
Chịu tải: 10A - 250V
Độ dài: 1.2m -> 1.8m
Dây tốt theo máy
BS1363 (UK) - IEC60320 C13
120000
1460
Dây nguồn BS1363 (UK) - IEC60320 C13
Chịu tải: CE501J, 10A-250V, IEC60320, IEC60227-5, 300/500V
Độ dài: 2.8m
Dây tốt theo máy
Schuko CEE7-7-C13, 10A-250V, 1.8M
40000
680
Dây nguồn Schuko CEE7/7 - C13
Tiêu chuẩn chịu tải: 10A-250V, CE501J, IEC60227-5, 300/500V
Chiều dài: 1.8m
Dây chuẩn theo máy.
 
C14-C19
360000
1189
Dây nối C14-C19
Chịu tải: 16A - 250V
Độ dài: 2.2m
Dây tốt theo máy
C19-C20
360000
1488
Dây nối C19 - C20
Chịu tải: 16A - 250V
Độ dài: 2.2m
Dây tốt theo máy
C19-UK-2.2m
360000
1410
Dây nguồn chuẩn C19 - UK
Chịu tải: 16A-250V
Độ dài: 2.2m
Dây tốt theo máy
Schuko-C19
360000
1415
Dây nguồn chuẩn IEC C19 - Schuko CEE7/7
Chịu tải: 16A-250V

Độ dài: 2,2m
Dây tốt theo máy
Hỗ trợ mua hàng