APC Smart-UPS X-Series External Battery Pack Rack/Tower 120V, 1200VAh, Rackmount, 4U (SMX120BP)

  Liên hệ

  SMX120BP

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SMX120BP
  APC Smart-UPS X-Series External Battery Pack Rack/Tower 120V, 1200VAh, Rackmount, 4U

  = 2x APCRBC143