APC Smart-UPS On-Line, 5kVA/4.5kW, Tower/ Rackmount, 230V, Network Card+SmartSlot, Extended runtime (SRT5KXLI, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KXLI-PMITE, SRT5KRMXLI-PMITE)

  Liên hệ

  SRT5KXLI, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KXLI-PMITE, SRT5KRMXLI-PMITE

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SRT5KXLI
  APC Smart-UPS On-Line, 5kVA/ 4.5kW, Tower, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit

  SRT5KRMXLI
  APC Smart-UPS On-Line, 5kVA/ 4.5kW, Rackmount 3U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit

  SRT5KRMXLW-HW
  APC Smart-UPS On-Line, 5kVA/ 4.5kW, Rackmount 3U, 208V/230V, Hard wire 3-wire(2PH+G)+3-wire(H+N+E)+3-wire(H+N+G) outlets, Network Card+SmartSlot, W/ rail kit

  SRT5KXLI-PMITE
  APC Smart-UPS On-Line, 5kVA/ 4.5kW, Tower, 230V, 6x C13+4x C19, NMC, Preventive Maint, EcoStruxure IT Expert, W/O rail kit

  SRT5KRMXLI-PMITE
  APC Smart-UPS On-Line, 5kVA/ 4.5kW, Rackmount 3U, 230V, 6x C13+4x C19, NMC, Preventive Maint, EcoStruxure IT Expert, W/ rail kit
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  APCRBC140
  x 01
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  192VDC/ 560W
  =1x 16x 12Vx 5Ah
  =960VAh capacity
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  SRT192BP/ SRT192RMBP
  =2x APCRBC140
  =2x 16x 12Vx 5Ah
  -------------------------
  SRT192(RM)BP 1 2535 VAh
  SRT192(RM)BP 2 4225 VAh
  SRT192(RM)BP 3 5915 VAh
  SRT192(RM)BP 4 7605 VAh
  SRT192(RM)BP 5 9295 VAh
  SRT192(RM)BP 6 10985 VAh
  SRT192(RM)BP 8 14365 VAh
  SRT192(RM)BP 10 17745 VAh
  Thời gian sạc lại cho khối ắc quy mặc định
  (Typical recharge time for internal battery pack)
  1.5 giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP5-12, hoặc
  WPL5-12