APC MGE GALAXY 5000 SERIES 40KVA

  25,000,000

  Mã hàng: MGE GALAXY 5000, 40KVA

  Thông tin nhanh về sản phẩm


  APC MGE GALAXY 5000 SERIES 40KVA

  UPS ĐÃ QUA SỬ DỤNG,
  GIÁ CHƯA BAO GỒM ẮC QUY & TỦ ẮC QUY