Thông báo tăng giá ắc quy Long và Globe lên 5% kể từ ngày 05/03/2018

Kính gởi: Quý bạn,

Cảm ơn tất cả quý bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.

Do giá chì nguyên vật liệu - nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ắc quy, tiếp tục tăng cao (các bạn có thể xem tại trang www.lme.com), nên kể từ Ngày 05 Tháng 03 Năm 2018, giá ắc quy của hai nhãn hàng Long và Globe buộc phải điều chỉnh tăng 5% đối với tất cả các sản phẩm.

Rất mong quý bạn tiếp tục ủng hộ.

Đính kèm theo đây là thông báo của nhà sản xuất

Ngày 05/03/2018
Nguyễn Triều Thiên