DÂY CÁP ĐIỆN MỀM DÙNG CHO ẮC QUY (DC) VCm-35 Cu/PVC 0.6/1kV

  Liên hệ

  Mã hàng: LION VCm 35

  Thông tin nhanh về sản phẩm


  DÂY CÁP ĐIỆN MỀM DÙNG CHO ẮC QUY (DC)
  Thiết diện dây: VCm-35
  Vật liệu dây: Cu/PVC
  Chịu tải: 0.6/1kV
  Chiều dài: Tùy chọn
  Đầu cosse: TLUG COSSE VÒNG