UPS GE Lanpro CE 8kVA, 6.4kW (LP8-11)

  Liên hệ

  LP8-11

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  LP8-11
  GE On-Line UPS LANPRO CE 8kVA/ 6.4kW, Tower

  Brochure
  User manual

  UPS ĐÃ QUA SỬ DỤNG, CHƯA BAO GỒM ẮC QUY

  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  Lanpro
  x 01
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  240VDC/ __W
  = 1x 20x 12Vx 12Ah
  = 20pcs
  = 2880 VAh
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  Thời gian sạc lại
  (Typical recharge time)
  __ giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP12-12A