UPS GE Lanpro CE 5kVA, 4kW, 3P-1P (LP5-31T)

  Liên hệ

  LP5-31T

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  LP5-31T
  UPS GE Lanpro CE 5kVA, 4kW, 3P-1P

  Brochure
  User manual

  UPS ĐÃ QUA SỬ DỤNG, CHƯA BAO GỒM ẮC QUY
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  Lanpro
  x 01
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  240VDC/ __W
  = 1x 20x 12Vx 7Ah~9Ah
  = 20pcs
  = 1680~2160 VAh
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  Thời gian sạc lại
  (Typical recharge time)
  __ giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP7-12(28W) hoặc
  WP7.2-12 hoặc
  WP1236W