APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Tower/ Rackmount 3U Battery Pack (SRT192BP, SRT192RMBP)

  Liên hệ

  SRT192BP, SRT192RMBP

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SRT192BP
  APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Tower Battery Pack

  SRT192RMBP
  APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Rackmount 3U Battery Pack

  Tủ ắc quy mở rộng
  SRT192BP/ SRT192RMBP
  =2x APCRBC140 

  APCRBC140 gồm 2x modules
  Mỗi module gồm 8x WP5-12, hoặc 8x WPL5-12

  Dùng để tăng thời gian lưu điện cho UPS, 
  Thuộc nhóm sản phẩm SRT5K và SRT6K, 192VDC của APC
  Vật tư linh kiện
  Sản phẩm cùng nhóm
  Bình luận Facebook
  SẢN PHẨM ĐÃ XEM