APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Tower/ Rackmount 3U Battery Pack Marine (SRT192RMBPM)

  Liên hệ

  SRT192RMBPM

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SRT192RMBPM
  APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Rackmount 3U Battery Pack Marine

  Tủ ắc quy mở rộng
  SRT192RMBPM gồm 2x APCRBC140 

  Mỗi APCRBC140 gồm 2x modules
  Mỗi module gồm 8x WP5-12, hoặc 8x WPL5-12

  Dùng để tăng thời gian lưu điện cho UPS, 
  Thuộc nhóm sản phẩm 192VDC SRT5K và SRT6K Hàng hải (Marine) của APC
  Vật tư linh kiện
  Sản phẩm cùng nhóm
  Bình luận Facebook
  SẢN PHẨM ĐÃ XEM