APC Smart-UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower/ Rackmount 3U, 230V, Network Card+SmartSlot (SRT6KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KXLI-PMITE, SRT6KRMXLI-PMITE)

  Liên hệ

  SRT6KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KXLI-PMITE, SRT6KRMXLI-PMITE

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SRT6KXLI
  APC Smart-UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, W/O rail kit

  SRT6KRMXLI
  APC Smart-UPS On-Line, 6kVA/6kW, Rackmount 4U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit

  SRT6KXLI-PMITE
  APC Smart-UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, 6x C13+4x C19, NMC, Preventive Maint, EcoStruxure IT Expert, W/O rail kit

  SRT6KRMXLI-PMITE
  APC Smart-UPS On-Line, 6kVA/6kW, RM 4U, 230V, 6x C13+4x C19, NMC, Preventive Maint, EcoStruxure IT Expert, W/ rail kit
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  APCRBC140
  x 01
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  192VDC/ 597W
  =1x 16x 12Vx 5Ah
  =960VAh capacity
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  SRT192BP/ SRT192RMBP
  =2x APCRBC140
  -----------------------
  SRT192(RM)BP 1 2706 VAh
  SRT192(RM)BP 2 4510 VAh
  SRT192(RM)BP 3 6314 VAh
  SRT192(RM)BP 4 8118 VAh
  SRT192(RM)BP 5 9922 VAh
  SRT192(RM)BP 6 11726 VAh
  SRT192(RM)BP 8 15334 VAh
  SRT192(RM)BP 10 18942 VAh
  Thời gian sạc lại cho khối ắc quy mặc định
  (Typical recharge time for internal battery pack)
  1.5 giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP5-12, hoặc
  WPL5-12