APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA/ 2.7kW, Tower, 230V, SmartSlot, AVR, LCD (SMT3000I, SMT3000IC, SMT3000INCITE)

  3,490,000

  SMT3000I, SMT3000IC, SMT3000INCITE

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SMT3000I
  APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA/ 2.7kW, Tower, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, SmartSlot, AVR, LCD

  SMT3000IC
  APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA/ 2.7kW, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

  SMT3000INCITE
  APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA/ 2.7kW, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD, EcoStruxure IT Expert

  UPS ĐÃ QUA SỬ DỤNG, CHƯA BAO GỒM ẮC QUY
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  RBC55
  x 01
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  48VDC/ 271W
  =1x 4x 12Vx 18Ah
  =864VAh capacity
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  Thời gian sạc lại cho khối ắc quy mặc định
  (Typical recharge time for internal battery pack)
  3 giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP18-12SHR, hoặc
  WPL18-12SHR
  Sản phẩm tương tự
  Vật tư linh kiện
  Sản phẩm cùng nhóm
  Bình luận Facebook
  SẢN PHẨM ĐÃ XEM