APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA/ 2.7kW, Rackmount 2U, 230V, SmartSlot, AVR, LCD (SMT3000RMI2U, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNCITE)

  Liên hệ

  SMT3000RMI2U, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNCITE

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SMT3000RMI2U
  APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA/ 2.7kW, Rackmount 2U, 230V, SmartSlot, AVR, LCD

  SMT3000RMI2UC
  APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA/ 2.7kW, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

  SMT3000RMI2UNCITE
  APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA/ 2.7kW, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD, EcoStruxure IT Expert
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  RBC43
  x 01
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  48VDC/ 182W
  =2x 4x 12Vx 5Ah
  =480VAh capacity
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  Thời gian sạc lại cho khối ắc quy mặc định
  (Typical recharge time for internal battery pack)
  3 giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP5-12, hoặc
  WPL5-12
  Sản phẩm tương tự
  Vật tư linh kiện
  Sản phẩm cùng nhóm
  Bình luận Facebook
  SẢN PHẨM ĐÃ XEM