APC Smart-UPS RT 5000VA, Tower/ Rackmount 3U, 230V (SURT5000XLI, SURT5000RMXLI)

  5,900,000

  SURT5000XLI, SURT5000RMXLI

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SURT5000XLI
  APC Smart-UPS RT 5000VA/ 3500W, 230V, 8x IEC 60320 C13 & 6x IEC Jumpers & 2x IEC 60320 C19 outlets

  SURT5000RMXLI
  APC Smart-UPS RT 5000VA/ 3500W, 230V, Rackmount, 3U, 8x IEC 60320 C13 & 6x IEC Jumpers & 2x IEC 60320 C19 outlets

  Installation and Operation SURT3000/5000/6000XL VA, 200-240VAC, Tower/Rack-Mount 3U

  UPS ĐÃ QUA SỬ DỤNG, CHƯA BAO GỒM ẮC QUY
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  APCRBC140
  x 01
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  192VDC/ 341W
  =1x 16x 12Vx 5AH
  =960VAh capacity
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  SURT192XLBP/ SURT192RMXLBP
  =2x 16x 12Vx 5AH
  -------------------------
  SURT192(RM)XLBP 1 2564 VAh
  SURT192(RM)XLBP 2 4272 VAh
  SURT192(RM)XLBP 3 5981 VAh
  SURT192(RM)XLBP 4 7690 VAh
  SURT192(RM)XLBP 5 9399 VAh
  SURT192(RM)XLBP 6 11107 VAh
  SURT192(RM)XLBP 8 14525 VAh
  SURT192(RM)XLBP 10 17943 VAh
  Thời gian sạc lại cho khối ắc quy mặc định
  (Typical recharge time for internal battery pack)
  2.5 giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP5-12 hoặc
  WPL5-12
  Sản phẩm tương tự
  Vật tư linh kiện
  Sản phẩm cùng nhóm
  Bình luận Facebook
  SẢN PHẨM ĐÃ XEM