APC Smart-UPS RT 10kVA/ 8kW, 230/400V, Tower/ Rackmount 6U (SURT10000XLI, SURT10000XLJ, SURT10000XLT, SURT10000XLTW)

  8,900,000

  SURT10000XLI, SURT10000XLJ, SURT10000XLT, SURT10000XLTW

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SURT10000XLI
  APC Smart-UPS RT 10kVA/ 8kW, 230/400V, 4x IEC 60320 C13 & 6x IEC Jumpers & 4x IEC 60320 C19 outlets

  SURT10000XLJ, SURT10000XLT, SURT10000XLTW: Input & Output 200/208/220/240V

  Installation and Operation - User manual

  UPS ĐÃ QUA SỬ DỤNG, CHƯA BAO GỒM ẮC QUY
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  APCRBC140
  x 02
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  ±192VDC/ 955W
  (split battery referenced to neutral)
  =2x 16 x 12V x 5AH
  =1920VAh
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  SURT192XLBP/ SURT192RMXLBP
  ±192VDC
  (split battery referenced to neutral)
  =2x 16 x 12V x 5AH
  --------------------------
  SURT192(RM)XLBP 1 3840 VAh

  SURT192(RM)XLBP 2 5760 VAh
  SURT192(RM)XLBP 3 7680 VAh
  SURT192(RM)XLBP 4 9600 VAh
  SURT192(RM)XLBP 5 11520 VAh
  SURT192(RM)XLBP 6 13440 VAh
  SURT192(RM)XLBP 7 15360 VAh
  SURT192(RM)XLBP 10 21120 VAh
  Thời gian sạc lại cho khối ắc quy mặc định
  (Typical recharge time for internal battery pack)
  2 giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP5-12 hoặc
  WPL5-12
  Vật tư linh kiện
  Sản phẩm cùng nhóm
  Bình luận Facebook
  SẢN PHẨM ĐÃ XEM