NS40Z, NS40ZLS, 12V-40Ah
  Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS40Z, NS40ZLS, 12V-40Ah
  Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS40Z, NS40ZLS, 12V-40AhBình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS40Z, NS40ZLS, 12V-40Ah
  1002000
  Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS40Z, NS40ZLS, 12V-40Ah
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-40Ah (20HR) 12V-32Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 240
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc NS40Z: R NS40ZLS: L
  Dung tích a xít 2.5 L
  Số tấm cực/ hộc 10
  Kích thước (mm) L196 x W127 x H199 x TH225
  Trọng lượng 7.44 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  NS40Z for
  CHEVROLET Spark (LS, Duo, LT)
  SUZUKI Vitara, Wagon (R+), Super Carry (Blind Van, Window Van), Truck 550kg, Terios
  KIA Morning (1.0MT, 1.25 EXMT, 1.25 LX, 1.25 Si AT, 1.25 Si MT)
  N200Z, 12V-210Ah
  4605600
  299
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-210Ah (20HR) 12V-168Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 1170
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc N200Z: R
  Dung tích a xít 16.80 L
  Số tấm cực/ hộc 37
  Kích thước (mm) L518 x W275 x H214 x TH214
  Trọng lượng 35.85 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N200Z for
  N200, 12V-200Ah
  4513200
  303
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-200Ah (20HR) 12V-160Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A)
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 16.80 L
  Số tấm cực/ hộc
  Kích thước (mm) L518 x W275 x H214 x TH214
  Trọng lượng 34.55 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N200 for
  N200S, 12V-180Ah
  4034400
  340
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-180Ah (20HR) 12V-144Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 850
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 17 L
  Số tấm cực/ hộc 29
  Kích thước (mm) L508 x W273 x H215 x TH215
  Trọng lượng 30.69 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N200S for
  N150, 12V-150Ah
  3438000
  357
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-150Ah (20HR) 12V-120Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 270
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 12 L
  Số tấm cực/ hộc 25
  Kích thước (mm) L505 x W220 x H209 x TH227
  Trọng lượng 26.02 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N150 for
  GM DAEWOO Bus 190, 105  (02 bình)
  N150S, 12V-135Ah
  3138000
  309
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-135Ah (20HR) 12V-108Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 650
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 13.30 L
  Số tấm cực/ hộc 21
  Kích thước (mm) L508 x W222 x H208 x TH227
  Trọng lượng 24.26 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N150S for
  N120, 12V-120Ah
  2838000
  313
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-120Ah (20HR) 12V-96Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 180
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 9.7 L
  Số tấm cực/ hộc 19
  Kích thước (mm) L502 x W180 x H209 x TH227
  Trọng lượng 21.26 kg
  Tuổi thọ thiết kế
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N120 for
  N100, 12V-100Ah
  2296800
  376
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-100Ah (20HR) 12V-80Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 500
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 7.2 L
  Số tấm cực/ hộc 17
  Kích thước (mm) L406 x W174 x H208 x TH227
  Trọng lượng 17.13 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N100 for
  N90, 12V-90Ah
  2030400
  296
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-90Ah (20HR) 12V-72Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 500
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc L / R
  Dung tích a xít 7 L
  Số tấm cực/ hộc
  Kích thước (mm) L342 x W171 x H208 x TH227
  Trọng lượng 15.4 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N90 for
  N85, 12V-85Ah
  1917960
  295
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-85Ah (20HR) 12V-68Ah (5HR)
  Icc (CCA) (A) 490
  Điện cực Lớn + Nổi Vị trí cọc: R
  Điện dịch Dung tích acid: 5.3 L
  Số tấm cực 15/ cell
  Kích thước L303 x W171 x H200 x TH227 (mm)
  Trọng lượng 14.87 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ Made in Vietnam
  N85 for
  FORD Ranger (XL-Chassis 2.2L - 4x4 MT, XL 2.2L- 4x4 MT, XLS 2.2L - 4x2 MT, XLS 2.2L - 4x2 AT, XLT 2.2L - 4x4 MT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT (Canopy), Wildtrak 3.2L - 4x4 AT, Wildtrak 3.2L - 4x4 AT (Canopy))
  NX120-7, 12V-85Ah
  2030160
  299
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-85Ah (20HR) 12V-68Ah (5HR)
  Icc (CCA) (A) 475
  Điện cực Lớn + Nổi Vị trí cọc: R/L
  Điện dịch Dung tích acid: 5.0 L
  Số tấm cực 15/ cell
  Kích thước L303 x W171 x H200 x TH227 (mm)
  Trọng lượng 14.87 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ Made in Vietnam
  NX120-7 for
  FORD Ranger (XL-Chassis 2.2L - 4x4 MT, XL 2.2L- 4x4 MT, XLS 2.2L - 4x2 MT, XLS 2.2L - 4x2 AT, XLT 2.2L - 4x4 MT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT (Canopy), Wildtrak 3.2L - 4x4 AT, Wildtrak 3.2L - 4x4 AT (Canopy))
  N70Z, 12V-75Ah
  1820280
  324
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-75Ah (20HR) 12V-60Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 380
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R
  Dung tích a xít 5.6 L
  Số tấm cực/ hộc 15
  Kích thước (mm) L303 x W171 x H200 x TH225
  Trọng lượng 13 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  N70Z for
  75D31 (Export), 12V-75Ah
  1794000
  289
  Công nghệ Châm nước (add water)
  Công suất 12V-75Ah (20HR) 12V-60Ah (5HR)
  Nội trở @1KHz
  Icc (CCA) (A) 380
  Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
  Vị trí cọc R / L
  Dung tích a xít 5.2 L
  Số tấm cực/ hộc 15
  Kích thước (mm) L303 x W171 x H200 x TH225
  Trọng lượng 15 kg
  Bảo hành 06 tháng
  Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
  75D31 for
  Hỗ trợ mua hàng