APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD, Extended Runtime (SRV6KRIL)

  Liên hệ

  SRV6KRIL

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SRV6KRIL
  APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD, Extended Runtime
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  SRV240BP-9A
  x 01
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  240VDC/ 1170W
  =1x 20x 12Vx 9AH
  =2160VAh
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  SRV240BP-9A
  240VDC
  =1x 20x 12Vx 9AH
  -------------------------
  SRV240BP-9A 1 3024 VAh
  SRV240BP-9A 2 4536 VAh
  SRV240BP-9A 3 6048 VAh
  SRV240BP-9A 4 7560 VAh
  Thời gian sạc lại cho khối ắc quy mặc định
  (Typical recharge time for internal battery pack)
  5 giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP7-12(28W) hoặc
  WP7.2-12WPL7.2-12 hoặc
  WP1234WWP1236WWPL1235W
  Vật tư linh kiện
  Sản phẩm cùng nhóm
  Bình luận Facebook
  SẢN PHẨM ĐÃ XEM